เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
เรื่อง ขออนุญาตให้ลูกจ้างประจำ ทุกโรง เข้าร่วมประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในเขตอำเภอจอมทอง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธาน
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหอพักนักเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสุภาพร เตชะดง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุม ชมรมครูพลศึกษาฯจอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรินทร์ ปินนะสุ
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม
เรื่อง เชิญรวมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางจันทร์เพ็ญ สารินจา
เผยแพร่บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวยุวดี ยะมะกะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศรับสมัครเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทอง (ตามรายชื่อที่แนบ)
เรื่อง เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชม.6 เนื่องด้วยพ่อนิกร สมบัติใหม่ บิดาคุณครูนพวรรณ มายะลา รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ ได้ถึงแก่กรรมลงโดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 72 บ.วังน้ำหยาด กำหนดฌาปนกิจวันอังคารที่12ก.ย.60 เรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลฯ 
ผู้แจ้งข่าว : ชนิดาภา มะโนธรรม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง เรื่อง เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโม่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทนนท์วิทยา
เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดอำเภอแม่แจ่ม (รายชื่อดังแนบ)

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการที่มีรายชื่อตามแนบ เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ประชุม (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนยะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนยะ
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สพป.ชม.6
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว :
: เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
**ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายฯจากวันศุกร์ที่ 1 ส.ค 60เป็นวันจันทร์ที่ 4 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน
เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : สิรินาถ ศรีใจ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง
เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง ประจำปี 2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายจอมทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยหรือประถมศึกษา ปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนจำนวน 2 โครงการ 1. งานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่-49 2. งานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่-49  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สพป.ชม.6
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 375 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375