เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
สูจิบัตรกีฬากลุ่มเครือข่ายฯจอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรินทร์ ปินนะสุ
 
ประกาศ โรงเรียนบ้านอมเม็ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ณิชดาภา มะโนภัทรกุล
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยมีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียน สปช.103/26 งบประมาณ 1,873,000 บาท ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายกัมปนาท หมื่นต๊ะ
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเปตองจอมทองโอเพ่น ครั้งที่ ๑ (รายละเอียดดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโม่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทนนท์วิทยา

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดอำเภอแม่แจ่ม (รายชื่อดังแนบ)

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุม (รายละเอียดดังแนบ)วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมมงคล ชั้น 2 (เขตเดิม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม ในวันอังคาร ที 7 พ.ย.60 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมครูอ.จอมทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประกาศผลสอบการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางณิภาทิพย์ มูลแก้ว
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
ประกาศสมาคมครูอำเภอจอมทอง
เรื่อง กำหนดหน้าที่จิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รายละเอียดดังแนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูอำเภอจอมทอง
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ประกาศรับสมัครแม่บ้านโรงเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางพิชชาพร ธีรวิทยากุล
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางพิชชาพร ธีรวิทยากุล
โรงเรียนบ้านท่าหลุก ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (เอกทั่วไป)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเอกชัย แสนสัจจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (เอกทั่วไป) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประภาภรณ์ ทิพย์แก้ว
โรงเรียนบ้านท่าหลุก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประภาภรณ์ ทิพย์แก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนแตะ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สพป.ชม.6
ประกาศผลสอบเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
ประกาศผลสอบเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์) 
ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
เชิญร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางวรรณิกา มูลแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 376 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376