เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ประกาศโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สพป.ชม.6
ประกาศโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สพป.ชม.6
ประกาศโรงเรียนบ้านกองแขก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางพรชนัน ขยันการ
ขอเชิญสมาชิกชมรมครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการอำเภอจอมทองเข้าร่วมประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรินทร์ ปินนะสุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มเครือข่ายฯจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานกลุ่มเครือข่ายจอมทอง
ประกาศกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางธัญพิชชา เลิศศรี
เรื่อง ขออนุญาตให้ลูกจ้างประจำ ทุกโรง เข้าร่วมประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในเขตอำเภอจอมทอง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ชมรมลูกจ้างอำเภอจอมทอง
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอจอมทอง
(แก้ไขกำหนดการอบรม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ปิ่นทอง ทาสม
ประกาศโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโม่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทนนท์วิทยา

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดอำเภอแม่แจ่ม (รายชื่อดังแนบ)

เรื่อง เชิญประชุมร้านค้าสวัสดิการครูแม่แจ่ม  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.แพรวพรรณ อุปาระ
เรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชม.6 เนื่องด้วยคุณพ่อดวง ปัญญามูล บิดาของคุณครูนิรมล ดีแป้น รร.บ้านห้วยน้ำดิบ ได้เสียชีวิตลงและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 19ม.11บ้านศาลาต.ยุหว่าอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่และฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ ที่9ก.ค60  
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
ขอเชิญร่วมประชุม
เรียนสมาชิกชมรมครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการอำเภอจอมทองทุกท่าน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรินทร์ ปินนะสุ
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปฐมวัย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวนภาพร นะที
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป ชม.๖
เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปอบรมสัมมนา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานชมรมพนักงานราชการครูผู้สอน สพป ชม ๖
ด้วยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 มิ.ย.2560 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานธุรการโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยหรือประถมศึกษา ปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวนภาพร นะที
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป ชม.๖
เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประธานชมรมพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รายละอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ถึง 9 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
ให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อ เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กรร์ณัฐฐ์
เรื่อง การอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มฯแม่นาจร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ขอประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแปะ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านขุนแปะ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 374 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374