หน้าหลัก E-Office หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 6 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ สถิติการเข้าใช้งานของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับระบบ E-Office
 

รายชื่อสมาชิกเข้าใช้งานสูงสุด
1
โรงเรียนบ้านแม่นาจร
เข้าใช้งาน : 8020 ครั้ง
2
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
เข้าใช้งาน : 7420 ครั้ง
3
โรงเรียนบ้านขุนแปะ
เข้าใช้งาน : 7007 ครั้ง
4
โรงเรียนบ้านทุ่งแก
เข้าใช้งาน : 6722 ครั้ง
5
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เข้าใช้งาน : 6671 ครั้ง
6
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
เข้าใช้งาน : 6577 ครั้ง
7
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
เข้าใช้งาน : 6424 ครั้ง
8
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
เข้าใช้งาน : 6339 ครั้ง
9
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
เข้าใช้งาน : 6308 ครั้ง
10
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
เข้าใช้งาน : 6289 ครั้ง
11
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
เข้าใช้งาน : 6228 ครั้ง
12
โรงเรียนสามัคคีสันม่วง
เข้าใช้งาน : 6201 ครั้ง
13
โรงเรียนบ้านอมขูด
เข้าใช้งาน : 6167 ครั้ง
14
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13
เข้าใช้งาน : 6057 ครั้ง
15
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
เข้าใช้งาน : 6016 ครั้ง
16
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
เข้าใช้งาน : 5985 ครั้ง
17
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
เข้าใช้งาน : 5836 ครั้ง
18
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
เข้าใช้งาน : 5791 ครั้ง
19
โรงเรียนบ้านปางหินฝน
เข้าใช้งาน : 5736 ครั้ง
20
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
เข้าใช้งาน : 5706 ครั้ง
21
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
เข้าใช้งาน : 5702 ครั้ง
22
โรงเรียนบ้านจันทร์
เข้าใช้งาน : 5676 ครั้ง
23
โรงเรียนศรีจอมทอง
เข้าใช้งาน : 5483 ครั้ง
24
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
เข้าใช้งาน : 5469 ครั้ง
25
โรงเรียนบ้านบนนา
เข้าใช้งาน : 5299 ครั้ง
26
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
เข้าใช้งาน : 5183 ครั้ง
27
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
เข้าใช้งาน : 5093 ครั้ง
28
โรงเรียนห้วยส้มป่อย
เข้าใช้งาน : 5069 ครั้ง
29
โรงเรียนบ้านขุนแตะ
เข้าใช้งาน : 5048 ครั้ง
30
โรงเรียนบ้านแม่ศึก
เข้าใช้งาน : 4956 ครั้ง
31
โรงเรียนบ้านสบแปะ
เข้าใช้งาน : 4882 ครั้ง
32
โรงเรียนบ้านกองแขก
เข้าใช้งาน : 4864 ครั้ง
33
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
เข้าใช้งาน : 4815 ครั้ง
34
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
เข้าใช้งาน : 4665 ครั้ง
35
โรงเรียนบ้านห้วยยา
เข้าใช้งาน : 4577 ครั้ง
36
โรงเรียนบ้านแม่ซา
เข้าใช้งาน : 4502 ครั้ง
37
โรงเรียนบ้านหนองคัน
เข้าใช้งาน : 4450 ครั้ง
38
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
เข้าใช้งาน : 4412 ครั้ง
39
โรงเรียนบ้านป่าแดด
เข้าใช้งาน : 4409 ครั้ง
40
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เข้าใช้งาน : 4360 ครั้ง
41
โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
เข้าใช้งาน : 4354 ครั้ง
42
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
เข้าใช้งาน : 4317 ครั้ง
43
โรงเรียนบ้านโรงวัว
เข้าใช้งาน : 4222 ครั้ง
44
โรงเรียนบ้านนากลาง
เข้าใช้งาน : 4160 ครั้ง
45
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
เข้าใช้งาน : 4110 ครั้ง
46
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
เข้าใช้งาน : 4097 ครั้ง
47
โรงเรียนบ้านห้วยปู
เข้าใช้งาน : 4095 ครั้ง
48
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ
เข้าใช้งาน : 4028 ครั้ง
49
โรงเรียนบ้านทัพ
เข้าใช้งาน : 4017 ครั้ง
50
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย
เข้าใช้งาน : 4014 ครั้ง
51
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
เข้าใช้งาน : 3979 ครั้ง
52
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
เข้าใช้งาน : 3914 ครั้ง
53
โรงเรียนบ้านสบวาก
เข้าใช้งาน : 3908 ครั้ง
54
โรงเรียนบ้านผาละปิ
เข้าใช้งาน : 3905 ครั้ง
55
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
เข้าใช้งาน : 3838 ครั้ง
56
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
เข้าใช้งาน : 3836 ครั้ง
57
โรงเรียนบ้านขุนยะ
เข้าใช้งาน : 3832 ครั้ง
58
โรงเรียนบ้านเมืองอาง
เข้าใช้งาน : 3802 ครั้ง
59
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
เข้าใช้งาน : 3750 ครั้ง
60
โรงเรียนบ้านห้วยผา
เข้าใช้งาน : 3727 ครั้ง
61
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
เข้าใช้งาน : 3627 ครั้ง
62
โรงเรียนบ้านพุย
เข้าใช้งาน : 3531 ครั้ง
63
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
เข้าใช้งาน : 3417 ครั้ง
64
โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง
เข้าใช้งาน : 3365 ครั้ง
65
โรงเรียนบ้านแม่มุ
เข้าใช้งาน : 3315 ครั้ง
66
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
เข้าใช้งาน : 3296 ครั้ง
67
โรงเรียนบ้านอมเม็ง
เข้าใช้งาน : 3258 ครั้ง
68
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
เข้าใช้งาน : 3215 ครั้ง
69
โรงเรียนบ้านแม่ตูม
เข้าใช้งาน : 3204 ครั้ง
70
โรงเรียนบ้านผานัง
เข้าใช้งาน : 3135 ครั้ง
71
โรงเรียนบ้านต่อเรือ
เข้าใช้งาน : 3119 ครั้ง
72
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้
เข้าใช้งาน : 3018 ครั้ง
73
โรงเรียนบ้านสามสบ
เข้าใช้งาน : 2904 ครั้ง
74
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
เข้าใช้งาน : 2769 ครั้ง
75
เมืองเด็กวิทยา
เข้าใช้งาน : 2706 ครั้ง
76
บ้านแม่สอย
เข้าใช้งาน : 2683 ครั้ง
77
บ้านทุ่งยาว
เข้าใช้งาน : 2676 ครั้ง
78
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เข้าใช้งาน : 2652 ครั้ง
79
โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี
เข้าใช้งาน : 2579 ครั้ง
80
สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เข้าใช้งาน : 2546 ครั้ง
81
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม6
เข้าใช้งาน : 2535 ครั้ง
82
โรงเรียนบ้านแปะ
เข้าใช้งาน : 2464 ครั้ง
83
โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
เข้าใช้งาน : 2463 ครั้ง
84
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
เข้าใช้งาน : 2407 ครั้ง
85
โรงเรียนบ้านแม่ปอน
เข้าใช้งาน : 2289 ครั้ง
86
โรงเรียนบ้านแม่หอย
เข้าใช้งาน : 2195 ครั้ง
87
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
เข้าใช้งาน : 2103 ครั้ง
88
โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ
เข้าใช้งาน : 2034 ครั้ง
89
โรงเรียนบ้านแม่วาก
เข้าใช้งาน : 2011 ครั้ง
90
โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย
เข้าใช้งาน : 1880 ครั้ง
91
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
เข้าใช้งาน : 1620 ครั้ง
92
โรงเรียนบ้านสองธาร
เข้าใช้งาน : 1574 ครั้ง
93
สพท.ชม.6
เข้าใช้งาน : 1534 ครั้ง
94
โรงเรียนแม่แจ่ม
เข้าใช้งาน : 1484 ครั้ง
95
โรงเรียนณัทชวิทย์
เข้าใช้งาน : 1450 ครั้ง
96
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
เข้าใช้งาน : 1402 ครั้ง
97
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
เข้าใช้งาน : 1387 ครั้ง
98
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
เข้าใช้งาน : 1380 ครั้ง
99
โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
เข้าใช้งาน : 1229 ครั้ง
100
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม
เข้าใช้งาน : 1153 ครั้ง
101
โรงเรียนวัดพระบาท
เข้าใช้งาน : 979 ครั้ง
102
โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
เข้าใช้งาน : 941 ครั้ง
103
โรงเรียนบ้านหาดนาค
เข้าใช้งาน : 855 ครั้ง
104
โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้
เข้าใช้งาน : 784 ครั้ง
105
อนุบาลสวนแก้ว
เข้าใช้งาน : 762 ครั้ง
106
โรงเรียนจอมทอง
เข้าใช้งาน : 740 ครั้ง
107
กลุ่มนโยบายและแผน
เข้าใช้งาน : 595 ครั้ง
108
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น
เข้าใช้งาน : 564 ครั้ง
109
รองผู้อำนวยการ สพท.ชม.6
เข้าใช้งาน : 526 ครั้ง
110
บุคคลทั่วไป
เข้าใช้งาน : 458 ครั้ง
111
อนุบาลสุทธิวงศ์
เข้าใช้งาน : 280 ครั้ง
112
สพท.ชม.6
เข้าใช้งาน : 271 ครั้ง
113
โรงเรียนบ้านนาเรือน
เข้าใช้งาน : 254 ครั้ง
114
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.6
เข้าใช้งาน : 254 ครั้ง
115
โรงเรียนบ้านยางหลวง
เข้าใช้งาน : 225 ครั้ง
116
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาแม่อมลานใน
เข้าใช้งาน : 125 ครั้ง
117
โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
เข้าใช้งาน : 105 ครั้ง
118
สพท.เชียงใหม่ เขต 6
เข้าใช้งาน : 83 ครั้ง
119
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป
เข้าใช้งาน : 60 ครั้ง
120
กลุ่มอำนวยการ สพท.ชม6
เข้าใช้งาน : 60 ครั้ง
121
กลุ่มอำนวยการ สพท.ชม6
เข้าใช้งาน : 52 ครั้ง
122
โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
เข้าใช้งาน : 46 ครั้ง
123
โรงเรียนบ้านอมเม็ง สาขาสบลอง
เข้าใช้งาน : 28 ครั้ง
124
รองผู้อำนวยการ สพท.ชม.6
เข้าใช้งาน : 20 ครั้ง
125
โรงเรียนสบวาก สาขาแม่จอนหลวง
เข้าใช้งาน : 19 ครั้ง
126
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เข้าใช้งาน : 10 ครั้ง
127
โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
เข้าใช้งาน : 8 ครั้ง
128
โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
เข้าใช้งาน : 6 ครั้ง
129
ข่วงเปาเหนือ
เข้าใช้งาน : 6 ครั้ง
130
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม6
เข้าใช้งาน : 6 ครั้ง
131
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม6
เข้าใช้งาน : 4 ครั้ง
132
โรงเรียนไชยจีนะวิทยา
เข้าใช้งาน : 3 ครั้ง
133
สพป.ชม.6
เข้าใช้งาน : 3 ครั้ง
134
บุคคลทั่วไป
เข้าใช้งาน : 2 ครั้ง
135
โรงเรียนบ้านทุ่งหมากหนุ่ม
เข้าใช้งาน : 1 ครั้ง
136
โรงเรียนบ้านทุ่งปูน
เข้าใช้งาน : 1 ครั้ง
137
กลุ่มส่งเสริม
เข้าใช้งาน : 1 ครั้ง
 
กลุ่มอำนวยการ สพท.เชียงใหม่ เขต 6